Profesionální právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Terezy Šlachtové poskytuje právní služby širokého spektra se zaměřením na právo nemovitostí. Služby poskytujeme fyzickým osobám i obchodním společnostem. 

Zajistíme kompletní převod nemovitostí

Zajistíme přípravu smluvní dokumentace na míru

Pomůžeme Vám s právní realizací Vašich nápadů

POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY 

Nejčastěji klientům pomáháme v těchto oblastech:

Převody nemovitostí

a další služby...

Převod družstevního podílu

Nájemní/podnájemní smlouva

Příprava a revize smluvní dokumentace pro PO a FO podnikající

a další služby...

Vymáhání pohledávek

a další služby...

Manželské právo

a další služby...

Nenašli jste, co jste hledali? 

Zavojte nebo napište advokátce a sdělte jí základní popis Vašeho problému. Bude Vám sděleno, zda Vám s konkrétní záležitostí dokáže pomoci a bude Vám sdělen odhad ceny služby. Služby jsou poskytovány v široké oblasti občanského a korporátního práva.

Až na určité výjimky neposkytujeme služby v oblasti správního a trestního práva. 


"Vigilantibus iura scripta sunt".


 Práva náležejí bdělým.
PROČ VYUŽÍT SLUŽEB ADVOKÁTA?


Odbornost. Podmínkou výkonu advokacie je vystudování magisterského oboru právo na vysoké škole a následně po vykonání stanovené doby praxe složení advokátní zkoušky z oborů práva občanského, obchodního, trestního, ústavního a správního. Studiu práva se pak advokát věnuje po celý svůj pracovní život. Advokát tak má osvojeno právnické myšlení a je schopen lépe posoudit jednotlivé souvislosti a možná rizika.

Diskrétnost. Advokát je povinen dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi dozvěděl. Obsah jednání, jakož i samotný fakt, že jste advokátní kancelář navštívili zůstává tajemstvím advokáta a klienta. 

Odpovědnost. Advokát je povinen být pojištěn pro případ, že by klientovi způsobil při výkonu své činnosti škodu.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Je-li klientem advokáta spotřebitel, má v případě sporu s advokátem možnost obrátit se na Českou advokátní komoru, která byla za tímto účelem pověřena zákonem řešením sporů mezi advokátem a klientem mimosoudním způsobem. Bližší informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Mgr. Tereza Šlachtová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Státní závěrečnou zkoušku jsem složila v roce 2014. Ve své diplomové práci jsem se zabývala tehdy nově zavedenou trestní odpovědností právnických osob.


V letech 2014-2017 jsem pracovala v Advokátní kanceláři Janák a partneři, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od roku 2018 působím v Novém Jičíně jako samostatná advokátka. Při poskytování služeb spolupracuji s dalšími odborníky a advokátními kancelářemi.


Mé povolání je mým koníčkem.  T.Š.

KONTAKTY

Mgr. Tereza Šlachtová, advokátní kancelář

sídlo: 

Masarykovo nám. 40/24, 741 01 Nový Jičín

IČO: 06706665

e.č. ČAK: 17976


telefon:

+420 775 149 380  

(dostupný v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin) 


e-mail: 

info@moje-advokatka.cz 

(pro objednání konzultace a dalších služeb)


datová schránka:

kb438g7


KONZULTAČNÍ HODINY:

POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S KLIENTEM 


FacebookLinkedIn

Od roku 2018 naleznete sídlo kanceláře v samém centru Nového Jičína ve 2. poschodí budovy č.o. 24 na Masarykově náměstí. Vchod z podloubí mezi zlatnictvím Top Time a restaurací New Mexico. 


K parkování můžete využít některá z placených parkovišť v těsné blízkosti náměstí (parkoviště na ulici Tyršova, Gen. Hlaďo, Divadelní, Sokolská, Štefánikova). 

Nedaleko náměstí se nachází rovněž autobusové a vlakové nádraží.  

Právní služby online a mimo sídlo kanceláře

Právní služby poskytujeme klientům z celé ČR a často i klientům žijícím v zahraničí.

Jste z daleka? Jste časově vytíženi a na návštěvu kanceláře jednoduše nemáte čas? Nevadí. Osobní návštěva kanceláře nemusí být ve všech případech nezbytná. Nabízíme také konzultace prostřednictvím komunikace na dálku (telefonické, skype konzultace, konzultace formou videohovoru). Připravené dokumenty jsou klientům zasílány elektronicky či poštou. 

CENÍK SLUŽEB

Smluvní cena služby závisí na časové náročnosti a druhu poskytované služby. Odhad ceny je klientovi sdělen předem. Pro individuální nacenění kontaktujte advokátku. 

Orientační ceník nejčastějších služeb:  

Konzultace 

Cena konzultace činí 1.200,- až 2.000,- Kč za započatou hodinu v závislosti na složitosti případu. 

Telefonická konzultace do 30 minut

600,- Kč za započatou půlhodinu

*Konzultace probíhá v předem dohodnutý čas. Cena je hrazena předem. 

Darování nemovitosti

(cena zahrnuje přípravu smlouvy, návrh na vklad, ověření podpisů, na žádost klienta zajistíme rovněž podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu)

*Ceny nezahrnují poplatky katastrálnímu úřadu za podání návrhu na vklad a listy vlastnictví.Koupě/prodej nemovitosti

(cena zahrnuje přípravu smlouvy, návrh na vklad, ověření podpisů, na žádost klienta zajistíme rovněž podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu)


(cena zahrnuje přípravu kupní smlouvy, smlouvu o advokátní úschově peněz a listin, přípravu a podání návrhu na vklad, ověření podpisů)


*Ceny nezahrnují poplatky katastrálnímu úřadu a listy vlastictví.

Zrušení či zřízení věcného břemene/zástavního práva/zákazu zcizení zatížení

od 5.000,- Kč

(cena zahrnuje přípravu smlouvy a přípravu návrhu na vklad)

*Ceny nezahrnují poplatky katastrálnímu úřadu za podání návrhu na vklad a listy vlastictví.

Návrh na vklad

od 1.200,- Kč

! Návrh na vklad je zpracováván výhradně po kontrole smluvní dokumentace (vkladové listiny). Kontrola není zahrnuta v ceně a je nutno ji nechat nacenit zvlášť. Chyby ve vkladové listiny totiž mohou zapříčinit zamítnutí návrhu na vklad, ačkoli byl zpracován bezchybně. Pro individuální nacenění kontroly smlouvy kontaktujte advokátku. 

Ceny kontroly smluv, jež si klienti zpracovali sami, jsou často rovny ceně přípravy advokátem, proto doporučujeme objednat kompletní balíček služeb.

*Cena nezahrnuje poplatky katastrálnímu úřadu.

Návrh rejstříkovému soudu

Od 2.000,- Kč

*Cena nezahrnuje soudní poplatky.

Příprava smlouvy na míru

od 5.000,- Kč (pro individuální nacenění, kontaktujte advokátku)

Smlouva o převodu družstevního podílu

od 5.000,- Kč

Advokátní úschova 

Úschova peněz - 5.000,- Kč pro úschovu finanční částky do 5 milionů korun + 1.000,- Kč za každý další započatý milion Kč 

Úschova listin - od 5.000,- Kč

Prodávete-li nebo kupujete nemovitost doporučujeme využít zvýhodněného balíčku služeb Koupě/prodej nemovitosti.

*Ceny se mohou lišit v závislosti na délce trvání požadované úschovy.

Právní stanovisko

1.200,- až 2.000,- Kč za započatou hodinu v závislosti na složitosti případu. 

Rozvod dohodou (kompletní balíček)

(cena zahrnuje přípravu dohody o vypořádání společného jmění manželů, návrh na rozvod, ověření podpisů)


(cena zahrnuje přípravy návrhu na schválení dohody rodičů, dohody o vypořádání společného jmění manželů, návrhu na rozvod, ověření podpisů)


*Ceny nezahrnují poplatky soudu, katastrálnímu úřadu, listy vlastnictví.

*Ceny nezahrnují zastupování klientů u soudu, které v těchto případech zpravidla není sjednáváno. Klientům je před soudním jednáním poskytnuta telefonická či osobní konzultace.